Національний музей історії України презентує каталог “1000 років української печатки”

16 Травня 2014 15:42
www.day.kiev.ua

www.day.kiev.ua

Національний музей історії України, Інститут історії України НАНУ, Музей історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих представляють унікальний каталог виставки «1000 років української печатки». Урочиста презентація каталогу відбудеться 22 травня о 11:00 у Національному музеї історії України, повідомляє “Громадський простір”.

«Тисяча років української печатки» – каталог масштабного міжнародного проекту Національного музею історії України і Музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих, у якому взяли участь 15 провідних музеїв, архівів, бібліотек України та Російської Федерації. Географія проекту поєднує історико-культурні надбання Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Львова, Дніпропетровська, Чернігова, Запоріжжя.

У каталозі обсягом понад півтисячі сторінок представлено понад 400 печаток, що відображають різні періоди культурного та історичного розвитку України, її державного життя упродовж 1000 років! Печатка є унікальним джерелом з вивчення суспільного устрою, культурних та мистецьких явищ, політичної самосвідомості, генеалогії. Каталог відтворює структуру експозиції і поділяється на п’ять тематико-експозиційних блоків, вибудуваних за хронологічним принципом. Кожен з них розкриває особливості розвитку української печатки на різних історичних етапах.

У «Київській Русі» печатка розглядається як важлива складова тогочасної знакової системи, простежується її зв’язок з нумізматикою та геральдикою, висвітлюється вплив візантійської традиції. У каталозі широко представлені печатки київських князів, урядників, духовенства. Зокрема перша збережена печатка, від якої веде літочислення традиція українських сфрагісів, належала князеві Святославу Хороброму.

«Литовсько-польська доба» представлена у широкому історичному контексті. Донедавна «темні віки» постають у яскравому світлі невідомого сфрагістичного матеріалу, який персоніфікує тогочасні суспільні стани: шляхту, духовенство, міщанство. Фокусується увага на печатці як важливому інструменті тогочасного права, відображеному у Литовських статутах, Магдебурзькому праві.

«Козацькі віки» оперті на два ядра державного життя Війська Запорозького: Запорозьку Січ та Гетьманщину. Будівництво державних устоїв відобразилося у багатьох сфрагістичних явищах, зокрема появі та утвердженні «Національної печаті» – козака з мушкетом.

Розділ «Імперський час: сфрагістика Наддніпрянської та Галицької України» широко представляє печатки адміністрації, освітніх закладів, церкви, зображує їх як важливий штрих тогочасної імперської ідеології та політичної системи, що ґрунтується на всезагальній регламентації та уніфікації.

Останній тематико-експозиційний блок присвячений ХХ ст. – сфрагістиці боротьби. Драматичні події національно-визвольних змагань, карколомні суспільні катаклізми: революції, світові війни, політичні репресії, суспільна трансформація «відпечаталися» в українській сфрагістиці нового часу.

Абсолютна більшість пам’яток вперше введена в науковий обіг. Наукове, культурно-просвітницьке, історичне та державотворче значення каталогу важко переоцінити.

Джерело: eveningkiev.com