ELSA оголошує конкурс для студентів з міжнародного права

21 Жовтня 2014 17:01
elsa.org

elsa.org

Шановні студенти!

ELSA Irpin за підтримки профкому студентів та курсантів НУДПСУ, з допомогою кафедри міжнародного права, під керівництвом ELSA Ukraine, запрошує вас взяти участь у конкурсі есе на актуальну тему:
“Відповідальність держав за порушення норм міжнародного права”.

Переможців очікують грошові винагороди!!! Cвої роботи відправляйте до 15.11.2014 за адресою: vpaa.elsaukraine@gmail.comробочі мови конкурсу: українська та англійська. Радимо не зволікати!)

З можливих питань, звертайтесь до в.о. Віце-президента з академічної діяльності ELSA Ukraine Вадим Майструка на ел.пошту vpaa.elsaukraine@gmail.com та ВК @ id12372015
Бажаємо успіхів та натхнення!!!

                                                     

КОНКУРС ЕСЕ НА ТЕМУ:

«Відповідальність держав за порушення норм міжнародного права»

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

Передмова

 Есе́ — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання.

Есе виражає погляди автора на конкретну проблему і не претендує на виключну та визначальну трактовку теми. У співвідношенні об’єму та функції межує, з одного боку, з науковою статтею та літературним нарисом, з іншої – з філософським трактатом.

Отже, метою проведення Конкурсу є:

 • привернення уваги студентів до актуального питання, пов’язаного з відповідальністю держав, які порушують міжнародне право;
 • сприяння дослідженню студентами судових справ за участю держав, міжнародних конфліктів, шляхи вирішення таких конфліктів, притягнення до відповідальності винних за порушення міжнародного права ;
 • забезпечення студентів можливістю виразити власну позицію та запропонувати конкретні пропозиції та шляхи їх здійснення щодо ефективнішого покарання правопорушників на міжнародному рівні ;
 • виявлення та розкриття творчого потенціалу студентства;
 • підвищення зацікавленості студентів-правників до розвитку юридичної освіти і правничої професії;
 • підвищення рівня поінформованості студентів та поглиблення їх знань в правовій сфері шляхом спонукання до проведення досліджень.

 ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНКУРСІ

1. Організація конкурсу.

Організатором конкурсу есе «Відповідальність держав за порушення норм міжнародного права»  (Далі – Конкурсу) є Всеукраїнська громадська організація «Європейська Асоціація Студентів Права Україна». Співорганізаторами Конкурсу є ELSA Ірпінь, Національний університет державної податкової служби України.

2. Організаційний комітет конкурсу.

Організаційний комітет  Конкурсу складається з представників Національного правління  ELSA Україна, та ЕLSА Ірпінь.

Організаційний комітет очолює Виконуючий обов’язки Віце-президента з академічної діяльності ELSA Україна – Майструк Вадим,

Координатором організації Конкурсу виступає Майструк Вадим, Виконуючий обов’язки Віце-президента з академічної діяльності ELSA Україна, email : vpaa.elsaukraine@gmail.com

Всі матеріали, розроблені організаційним комітетом для проведення Конкурсу, є власністю організаторів і не можуть бути використані з будь-якою іншою метою, ніж організація Конкурсу та участь у ньому, без попереднього письмового погодження з координатором Конкурсу.

Процедура організації та проведення Конкурсу регулюється даним Положенням. У разі виникнення питань, неврегульованих даним Положенням, вони мають бути вирішені організаційним комітетом.

3. Партнери конкурсу.

 • Національний університет державної податкової служби України;
 • Профком НУДПСУ
 • ЕLSА Ірпінь

4. Мова конкурсу.

На Конкурс можуть бути подані роботи українською або англійською мовами.

5. Тематика конкурсних робіт.

Конкурсні роботи мають вiдповiдати загальнiй тематиці конкурсу.

6. Критерії оцінювання конкурсних робіт.

 Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за наступними критеріями:

 

10 балів Правильність використання юридичної термінології, дотримання стилістичних і синтаксичних правил
20 балів Послідовність, логічність викладених думок
20 балів Обґрунтованість позиції, посилання на чинні міжнародні договори, конвенції, їх аналіз та оцінка відповідності
20 балів Аргументовані пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблеми
30 балів Оригінальність викладених думок, креативність та неординарний погляд автора
100 балів Максимальна кількість

 

7. Вимоги до конкурсних робіт.

7.1. Правила оформлення робіт:

 1. обсяг роботи – 500-600 слів .
 2. 2.    оформлення роботи:
 • роботи мають бути надіслані в форматі Microsoft Word (розширення .doc);
 • шрифт та розмір літер всіх частин есе – Times New Roman, 14 nm;
 • текст усіх частин есе повинен мати полуторний міжрядковий інтервал;
 • поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє, нижнє – 2 см.

Зразок оформлення дивіться у Додатку 1 до даного положення.

7.2.  Допускається посилання на Інтернет-ресурси із зазначенням адреси сайту, дати останнього відвідування, за наявності – імені автора публікації.

Конкурсанти, які подали роботи, оформлені із порушенням вищезазначених вимог будуть дискваліфіковані.

7.3. Плагіат.

Для цілей даного конкурсу плагіатом вважатиметься використання в конкурсній роботі думок, ідей, висловлювань, що не належать авторові роботи (в тому числі думок, ідей, висловлювань інших конкурсантів) без належного посилання на їх автора.

Робота має виконуватися учасником індивідуально та одноособово. З метою забезпечення дійсної змагальності між учасниками конкурсу забороняється колективна робота над конкурсною роботою.

8.1.  Реєстрація.

Кожен, хто виявить бажання взяти участь у Конкурсі, може зареєструватися шляхом надіслання заповненої аплікаційної форми на електронну скриньку

vpaa.elsaukraine@gmail.com

Організаційний комітет повідомляє учасника про прийняття його заявки протягом 2 діб.

(Приклад заяви поданий нижче)

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі есе:

«Відповідальність держав, що порушили норми міжнародного права, приклади» 

Дані про автора

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Навчальний заклад, факультет, курс  
Контактний телефон  
Е-mail  
Дата заповнення  

Заявки приймаються до 15. 11. 2014

 

8.2. Подання конкурсних робіт

Учасники надсилають свої конкурсні роботи на електронну скриньку vpaa.elsaukraine@gmail.com

Всі роботи мають бути оформлені відповідно до вимог, встановлених пунктом 7 даного положення.

 

8.3. Оцінювання робіт та повідомлення результатів

Оцінювання робіт відбувається відповідно до критеріїв, встановлених пунктом 6 даного Положення. Максимальна оцінка, яку може отримати конкурсна робота, становить 100 балів.

Про результати оцінювання робіт учасники будуть повідомлені листом на поштову скриньку.

9. Дата проведення конкурсу

Заявки приймаються з 10 жовтня до 15 листопада 2014 року

 

10. Призовий фонд

950 гривень

Переможці конкурсу отримають дипломи та грошові винагороди .

Конкурсанти, що не посядуть призових місць, будуть нагороджені cертифікатами учасників Конкурсу.

ДОДАТОК 1

Есе на тему:

«Відповідальність держав за порушення норм міжнародного права»

 

Студента (назва навчального закладу)

гр. ПБ 12-8

Набука Юрія Олеговича

Основний текст

 

Список використаних джерел:

 1. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. – К.: 1997. – С. 48.

 1. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст.146.