Як відшкодовуватимуть кошти вкладників банків-банкрутів

26 листопадаа 2014 09:11
investblog.net.ua

investblog.net.ua

З метою забезпечення захисту прав фізичних осіб – вкладників банків, в Україні функціонує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вкладники можуть дізнатись про початок та завершення виплат гарантованої суми відшкодування через офіційні засоби масової інформації: газети «Голос України» або «Урядовий кур’єр» та на Інтернет-сайті Фонду за адресою: www.fg.gov.ua. Відшкодування здійснюється через визначені Фондом банки-агенти.

 

1.       Вклади в яких фінансових установах гарантуються Фондом?

Фонд гарантує вклади фізичних осіб у банках України, що є його учасниками (такими є усі банки, крім ПАТ «Ощадний банк України», вклади в якому гарантуються державою у повному обсязі, та ПАТ «Родовід банк», який не працює із вкладниками).

Кошти за вкладами у кредитних спілках не відшкодовуються, оскільки ці установи не є учасниками Фонду.

 

2.       Яка сума гарантується Фондом?

 

Станом на 21.11.2014 Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом у національній та іноземній валюті в розмірі вкладу, включаючи нараховані проценти, але не більше граничної суми відшкодування – 200 000 гривень. Гранична сума відшкодування не залежить від кількості депозитів в одному банку.

 

3.       Якщо у фізичної особи є вклади у декількох банках, чи гарантується відшкодування за коштами у кожному з цих банків?

 

Так, вкладнику гарантуються його вклади в кожному з банків-учасників Фонду (в межах 200 000 гривень в одному банку). Обмеження щодо кількості таких банків не встановлено.

 

4.       Які кошти не відшкодовуються Фондом?

 

Фондом не відшкодовуються кошти:

 

1)      за вкладами у банківських металах;

2)      розміщені на рахунках фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності;

3)      передані банку в довірче управління;

4)      за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

5)      за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника (відшкодовуються лише у формі випуску іменних сертифікатів);

6)      розміщені на вклад у банку його власником, керівником або контролюючою особою;

7)      розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;

8)      за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечує виконання зобов’язань вкладника перед цим банком.

Банки зобов’язані ознайомлювати вкладників про ці обмеження під підпис до укладення договору.

 

5.       Яким чином відшкодовуються кошти за вкладом в іноземній валюті?

 

Відшкодування відбувається в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день запровадження тимчасової адміністрації.

 

6.       Який порядок здійснення виплати гарантованої суми відшкодування за вкладами у банку, який ліквідується?

 

На підставі інформації, наявної в банку, Фонд затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат та розпочинає виплату відшкодування на 7-й день із дня прийняття рішення про ліквідацію банку. Вкладнику для отримання гарантованої суми вкладу слід впродовж 30 робочих днів з дня початку виплат звернутись до одного із визначених Фондом банків-агентів, пред’явивши паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. У разі неможливості це здійснити в установлений термін, вкладнику необхідно подати на ім’я директора-розпорядника Фонду заяву про відшкодування коштів за вкладами. Заява розглядається у порядку черговості за індивідуальними зверненнями вкладників, але не більше трьох календарних місяців з дня її отримання.

 

Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області

Джерело: Хрещатик