Поліцейських, прокурорів та держслужбовців хочуть змусити проходити поліграф

23 Лютого 2016 15:22
11
Парламенту пропонують визначити, що особи, які претендують на посади в поліції, держслужбовці, які хочуть зайняти більш високу посаду, зобов’язані пройти перевірку на поліграфі. Така ж вимога стосується прокурорів, зокрема, проходження ними щорічно таємної перевірки доброчесності, і в т.ч. з використанням поліграфа.Відповідний законопроект №4094 «Про захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі» було зареєстровано у ВР цього тижня . У разі схвалення цього документу парламентом він набирає чинності за 3 місяці з дня опублікування.

Опитування осіб на поліграфі здійснюється з метою отримання запитів приватного характеру, оперативно-розшукових даних, службових і кадрових перевірок, а також виконання судових психофізіологічних експертиз, пов’язаних з цивільним, кримінальним, адміністративним, господарським та іншим судочинством України.

Проект передбачає основні аспекти проведення дослідження на поліграфі, зокрема, визначається, що опитування (дослідження) особи з використанням поліграфа може бути проведене виключно за її письмової згоди чи усної заяви, здійсненої шляхом повідомлення через аудіо- та/або відеозасоби. Опитувана особа має право брати участь в редагуванні питань тестування до повного узгодження з поліграфологом їх сутності. Також особа може не відповідати на поставлене запитання або відмовитися від подальшої участі в тестуванні в будь-який момент часу.

Забороняється застосовувати до опитуваної особи будь-які форми погроз, насильства або інших незаконних заходів впливу, що принижують честь та людську гідність або створюють небезпеку для її законних інтересів, життя і здоров’я. Примушування особи до проходження процедури опитування на поліграфі заборонено.

Отримані дані, результатів проведеного опитування особи на поліграфі надаються виключно його замовнику (ініціатору), правоохоронним та судовим органам влади відповідно до вимог чинного законодавства України, а також особі, яка проходила опитування.

Дослідження осіб на поліграфі не проводиться:

1) у разі наявності медичної довідки про повну або часткову недієздатність особи, відносно якої має бути проведено опитування на поліграфі;

2) щодо прогнозування дій особи або її намірів, не підтверджених конкретними фактами подій минулого;

3) відносно неповнолітніх осіб, за винятком тих, що вчинили кримінальні правопорушення, за які передбачена відповідальність встановлена Кримінальним кодексом України;

4) щодо осіб старших 70 років;

5) відносно осіб, які не володіють державною мовою за умови відсутності перекладача;

6) відносно осіб, які мають вади здоров’я, пов’язані з повною або частковою глухотою, німотою, проблемами мовлення, дикцією тощо за умови відсутності сурдоперекладача;

7) відносно працівників спеціальних служб (за винятком випадків відповідного письмового дозволу керівництва спеціальних служб);

8) якщо поліграфолог перебуває у службових, родинних або інших відносинах із особою, що проходить опитування (дослідження) на поліграфі, а також за наявності інших обставин, які можуть вплинути на об’єктивність висновку поліграфолога;

9) виражених ознак фізичного або психічного виснаження, сонливості, перезбудження, втоми опитуваної (досліджуваної) особи на поліграфі тощо.

Також передбачена можливість проведення повторного дослідження.

За результатами виконаного дослідження поліграфолог формує та подає замовнику у визначені ним терміни, але не раніше ніж через добу з дня проведення тестування, довідку або експертний висновок поліграфолога.

Проект також передбачає внесення зміни до кримінального, цивільного та господарського процесуальних кодексів в частині залучення спеціалістів. Зокрема, змінами до КПК визначається,

 

що за відсутності можливості виконання в державних спеціалізованих установах окремих видів судових експертиз, до їх проведення можуть залучатися інші провідні спеціалісти, які володіють спеціальними знаннями в конкретній галузі знань і спеціалізуються на таких дослідженнях та мають високу репутацію своєї практичної діяльності.

Зауважимо, проект також передбачає зміни до Закону про адворкатуру в частині прав адвоката ініціювати проведення відповідних видів експертних дослідженьта експертиз і одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань.

Джерело: ЗіБ