В музеї у Києві представлять 5-томну історію декоративного мистецтва України

23 Січня 2017 09:12

 

25 січня 2017 року о 15 год. у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбудеться презентація Історії декоративного мистецтва України: У 5 т. (Головн. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. НАН України, ІМФЕ ім. М.Рильського. – К., 2007–2016).

В основу п’ятитомного видання покладено принципово нову концепцію системного висвітлення розвитку українського декоративного мистецтва від найдавніших часів до сучасності, яке охоплює комплекс різноманітних видів і напрямів, є цілісною живою системою, що розвивається у сфері народного мистецтва, художніх промислів, художньої промисловості та творчості художників-професіоналів і демонструє їхній тісний взаємозв’язок. Всі види і жанри декоративного мистецтва розглянуто з позицій еволюції художніх стилів у різні періоди історії.

Виявлена роль і значення народного мистецтва в системі духовної, матеріальної культури та у формуванні художнього ансамблю й предметного середовища, в опорядженні храмових комплексів, різьблених іконостасів, літургійного шитва.

У кожному з п’яти томів «Історії» акцентується своєрідність розвитку художнього життя регіонів України та формування локальних мистецьких традицій, аналізуються активні взаємоконтакти і взаємовпливи українського мистецтва із західно-європейською та східною мистецькими традиціями, утверджується органічне входження української культури у світовий мистецький контекст. Виявлено роль декоративного мистецтва у формуванні світоглядних уявлень, духовних цінностей і національних особливостей українського народу.

У підготовці матеріалів до видання взяли участь провідні фахівці в галузі мистецтвознавства, історії, археології, етнографії з Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Інституту археології НАН України, Інституту народознавства НАН України, Національного музею українського народного декоративного мистецтва, Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Львівської національної академії мистецтв, Львівського національного університету ім. І. Франка, Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ та ін.

Джерело: prostir.museum